Profil firmy

 

 

GeodetS s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 47535/B.

IČO: 3682 2361,  DIČ: 2022 436 350  / SK2022436350, b.účet: SK89 8330 0000 0029 0133 5421

 

 

Sídlo:          Bratislavská 42,  900 01  Modra

Prevádzky:   Sladovnícka 28,  917 01  Trnava

                  Jesenského 23,  902 01  Pezinok

 

 

Máme oprávnenie na overovanie všetkých geodetických prác

a oprávnenie na vykonávanie projektov pozemkových  úprav.

 

 

Riešenie zákazky pre Vás erudovane navrhneme a spoľahlivo vyhotovíme.