Profil firmy

 

Geodetická firma Ing. Robert Sadloň - Geodet vznikla v roku 1992.

Zapísaná do Živnostenského registra, Obvodný úrad Pezinok, číslo živnosť. registra: 107-11454.

IČO: 1185 4278,  DIČ: 1020 523 724 / SK1020523724

Transformáciou zo živnosti vznikla:

 

GeodetS s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 47535/B.

IČO: 3682 2361,  DIČ: 2022 436 350  / SK2022436350, b.účet: SK81 1100 0000 0026 2882 4952

 

Sídlo:           Bratislavská 42,  900 01  Modra

Prevádzky:   Sladovnícka 28,  917 00  Trnava

                    Jesenského 23,  902 01  Pezinok

 

Základný pracovný tím tvoria 5 pracovníci.

 

Máme oprávnenie na overovanie všetkých geodetických prác

a oprávnenie na vykonávanie projektov pozemkových  úprav.

 

Riešenie zákazky pre Vás erudovane navrhneme a spoľahlivo vyhotovíme.