Cenník

 

        Cena za geometrický plán

           - v číselných katastrálnych mapách od 250 EUR + 27 poplatok kataster 

           - v nečíselných katastrálnych mapách ak parcela je číselne určená od 270 EUR +27kolok

           - v nečíselných katastr. mapách ak parcela nie je číselne určená od 320 EUR +27kolok

        Cena za vytýčenie hraníc

           - v číselných katastrálnych mapách od 280 EUR + 17 poplatok kataster 

           - v nečíselných katastrálnych mapách od 400 EUR +17 poplatok kataster    

       Cena za projekt jednoduchých pozemkových úprav od 15 000 EUR

 

Prečo využiť práve naše služby:

           - na trhu sme stabilne už viac ako 30 rokov

           - zastrešujeme všetky geodetické služby ktoré by ste mohli potrebovať

           - ak potrebujete využiť naše služby mimo úradných hodín, radi Vám po dohode vyhovieme

           - máme moderné technické vybavenie s ktorým plníme Vaše úlohy efektívne - lacno

           - vždy Vám vopred oznámime predpokladanú cenu a termín vykonávaných prác

           - dodržiavame dohodnuté termíny a ceny, Vaša spokojnosť náš cieľ