Cenník

 

        Naše ceny - spodná hranica z rozpätia odporúčaných cien    

                                        podľa cenníka Komory geodetov a kartografov z roku 2003

                                Odkaz na: Odporúčané ceny geodetických prác

 

        Cena za geometrický plán od 200 EUR + 27 poplatok kataster    

        Cena za vytýčenie hraníc od 280 EUR + 17 poplatok kataster    

 

Zľava:                      10% ~ 70%  pri prácach väčšieho rozsahu

  

Dodacie lehoty:      bežná lehota  21 ~ 30 dní, expresná lehota podľa práce a dohody

 

 

Prečo využiť práve naše služby:

      - na trhu sme stabilne už 23 rokov

      - zastrešujeme všetky geodetické služby ktoré by ste mohli potrebovať

      - ak potrebujete využiť naše služby mimo úradných hodín, radi Vám po dohode vyhovieme

      - máme moderné technické vybavenie s ktorým plníme Vaše úlohy efektívne - lacno

      - vďaka širšiemu pracovnému tímu dokážeme flexibilne reagovať na Vaše požiadavky

      - vždy Vám vopred oznámime predpokladanú cenu za vykonávané práce

      - dodržiavame dohodnuté termíny a ceny, Vaša spokojnosť náš cieľ