Cenník

 

               Cena za geometrický plán

-     v číselných katastrálnych mapách od 220 EUR + 27 poplatok kataster 

-     v nečíselných katastrálnych mapách ak parcela je číselne určená od 250 EUR +27kolok

-     v nečíselných katastr. mapách ak parcela nie je číselne určená od 290 EUR +27kolok

               Cena za vytýčenie hraníc

-     v číselných katastrálnych mapách od 280 EUR + 17 poplatok kataster 

-     v nečíselných katastrálnych mapách od 350 EUR +17 poplatok kataster        

               Cena za projekt jednoduchých pozemkových úprav od 15 000 EUR

 

Prečo využiť práve naše služby:

           - na trhu sme stabilne už viac ako 25 rokov

           - zastrešujeme všetky geodetické služby ktoré by ste mohli potrebovať

           - ak potrebujete využiť naše služby mimo úradných hodín, radi Vám po dohode vyhovieme

           - máme moderné technické vybavenie s ktorým plníme Vaše úlohy efektívne - lacno

           - vďaka širšiemu pracovnému tímu dokážeme flexibilne reagovať na Vaše požiadavky

           - vždy Vám vopred oznámime predpokladanú cenu za vykonávané práce

           - dodržiavame dohodnuté termíny a ceny, Vaša spokojnosť náš cieľ